۱۳۹۰/۱/۱۳

نقاشی خستگی ها...


اینروزها دارم خستگی را نقاشی می کنم.
اما انگار هنوز از عهده ی اینکار بر نیامده ام
گاهی آنقدر آنرا می کشم که خسته می شوم.
و سپس از کشیدنش صرف نظر می کنم...
اما همینکه از نکشیدن خسته می شوم
دوباره شروع می کنم به کشیدن!

۱ نظر:

  1. تــــــــــــــــــــرنممرداد ۱۴, ۱۳۹۰

    اما همینکه از نکشیدن خسته می شوم
    دوباره شروع می کنم به کشیدن!

    پاسخحذف

نغمه ای قدیمی تو را می برد

گاهی همینجور که روی کاناپه نشسته ای، یک آهنگ یا نغمه ای قدیمی تو را با خودش می برد. من هم مقاومت نمی کنم. همراه می شوم. انگار ...