۱۳۹۰/۱/۱۳

نقاشی خستگی ها...


اینروزها دارم خستگی را نقاشی می کنم.
اما انگار هنوز از عهده ی اینکار بر نیامده ام
گاهی آنقدر آنرا می کشم که خسته می شوم.
و سپس از کشیدنش صرف نظر می کنم...
اما همینکه از نکشیدن خسته می شوم
دوباره شروع می کنم به کشیدن!

۱ نظر:

  1. تــــــــــــــــــــرنممرداد ۱۴, ۱۳۹۰

    اما همینکه از نکشیدن خسته می شوم
    دوباره شروع می کنم به کشیدن!

    پاسخحذف

خوشبختی دادنی نیست ...

آی رفیق!    از پاییز گفتی. ولی وقتی از من بپرسی پاییز، می گویم: یعنی رنگ. یعنی نفس. یعنی تابلو نقاشی. و ... باید بگویم که پاییز نروژ را ...