۱۳۹۰/۱/۱۳

نقاشی خستگی ها...


اینروزها دارم خستگی را نقاشی می کنم.
اما انگار هنوز از عهده ی اینکار بر نیامده ام
گاهی آنقدر آنرا می کشم که خسته می شوم.
و سپس از کشیدنش صرف نظر می کنم...
اما همینکه از نکشیدن خسته می شوم
دوباره شروع می کنم به کشیدن!

۱ نظر:

  1. تــــــــــــــــــــرنممرداد ۱۴, ۱۳۹۰

    اما همینکه از نکشیدن خسته می شوم
    دوباره شروع می کنم به کشیدن!

    پاسخحذف

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...