۱۳۸۹/۱۰/۲۴

بر بال عشق


به خود می گویم
در همه حال باید بر بالهای عشق نشست و زندگی را تماشا کرد.
گر چه زخمی،
گر چه غمگین،
فقط پرواز را از این نگاه ست که می شود تجربه کرد.
چرا که در آن
لذتی است که بدون باور آن،
تحمل شکست ها
و بی وفایی ها
میسر نخواهد بود ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نغمه ای قدیمی تو را می برد

گاهی همینجور که روی کاناپه نشسته ای، یک آهنگ یا نغمه ای قدیمی تو را با خودش می برد. من هم مقاومت نمی کنم. همراه می شوم. انگار ...