۱۳۸۹/۱۰/۲۴

بر بال عشق


به خود می گویم
در همه حال باید بر بالهای عشق نشست و زندگی را تماشا کرد.
گر چه زخمی،
گر چه غمگین،
فقط پرواز را از این نگاه ست که می شود تجربه کرد.
چرا که در آن
لذتی است که بدون باور آن،
تحمل شکست ها
و بی وفایی ها
میسر نخواهد بود ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خوشبختی دادنی نیست ...

آی رفیق!    از پاییز گفتی. ولی وقتی از من بپرسی پاییز، می گویم: یعنی رنگ. یعنی نفس. یعنی تابلو نقاشی. و ... باید بگویم که پاییز نروژ را ...