۱۳۹۳/۴/۱۷

به همین سادگی

ما هیچوقت نمی آییم... 
اگر هم آمدیم هیچوقت نمی رسیم، 
اگر هم رسیدیم، هیچوقت نمی مانیم. 
و اگر ماندیم، 
آنوقت تمام می شویم. 
به همین سادگی... 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...