۱۳۹۱/۵/۵امروز این عکس چنان فریاد کشید که خواب از چشمانم ربود. 
خیلی تلاش کردم که من هم فریاد کنم. 
نشد
بغض گلویم را فشرد.... هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...