۱۳۹۶/۷/۲۸

آدم که نباشد ...


آدم نبود. از بی آدمی، با آدمک ها، آدم درست کرد، تا آدمها آدم شدند. 

به عکس کلیک کنید>هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خوشبختی دادنی نیست ...

آی رفیق!    از پاییز گفتی. ولی وقتی از من بپرسی پاییز، می گویم: یعنی رنگ. یعنی نفس. یعنی تابلو نقاشی. و ... باید بگویم که پاییز نروژ را ...