۱۳۹۶/۷/۲۸

آدم که نباشد ...


آدم نبود. از بی آدمی، با آدمک ها، آدم درست کرد، تا آدمها آدم شدند. 

به عکس کلیک کنید>هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

نغمه ای قدیمی تو را می برد

گاهی همینجور که روی کاناپه نشسته ای، یک آهنگ یا نغمه ای قدیمی تو را با خودش می برد. من هم مقاومت نمی کنم. همراه می شوم. انگار ...