۱۳۹۳/۶/۱۷

بیداری یک احساس

برنجزار نیست، 
اما وقتی نوازشش می کنم
مرا به جایی می برد 
که در آن احساس کودکی 
بیدار می شود، 
خمیازه می کشد 
و سپس با دلتنگی بازی می کند ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...