۱۳۹۲/۵/۱۹

عشق خلیل جبران


گاهی سخت است که فهمید این خلیل جبران از چگونه عشقی صحبت می کند. عشق زمینی یا معنوی ... او خارج از قاعده ها عشق را تعریف می کند و حتی آنرا تا عمق سرنوشت هم می برد. ببینید چه می گوید: 

تو را برای ابد دوست خواهم داشت 
از مدتها پیش قبل از انکه در کالبد زمینی یکدیگر را دیدار کنیم
تو را دوست داشتم 
از همان بار نخست که تو را دیدم 
این را می دانستم 
و این سرنوشت بود 
و هیچ چیز نمی تواند ما را از هم جدا کند ... 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...