۱۳۹۰/۳/۱

باد هوا


شاید باید به باد آدرس می دادم که بیاد.
اونوقت لازم نبود
این همه خاطره ها رو،
این همه عشق و خرت و پرتها رو،
با خودم کوله بار کنم،
چون همش باد هوا بود.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...