۱۳۹۱/۴/۱۸

آشنایی با یک سنت قبل از ازدواج در سوئد

امروز در مرکز خرید شهر Gavle  در حال گردش بودیم که بطور اتفاقی شاهد این صحنه شدیم: مردی جوان با لباس زنانه و در حالیکه گیتاری بدست داشت، درست در مرکز خرید داخل سبد چرخدار شده، مشغول خواندن آهنگ هایی شد. روی سبد چرخدار نوشته بود که به ازای هر آهنگ درخواستی 10 کرون بپردازید.
بعد از آن مردم دور او جمع شده و با پرداخت پول مزبور در خواست آهنگ می کردند.
خواهرم که مقیم سوئد می باشد توضیح داد که این کار مربوط به مراسم مخصوصی است. «مراسم قبل از ازدواج» که در سوئد به آن Svenseksa  گویند. طی این مراسم، قبل ازدواج رسمی، عروس و داماد یک روز را در اختیار دوستان خود قرار می گیرند، تا برنامه های از پیش طراحی شده ی آنها را عملی کنند. این برنامه ها گاهی مضحک و خنده دار است، با همه عروس یا داماد باید حتما آنرا به جا آورند. مثلا در گوشه ای از بازار عروس خانمی روی کاغذ نوشته بود که به ازای بوسه ای که یه آقایان می دهد، 5 کرون دریافت می کند. طبیعی است که این عروس خانم پول خوبی کاسبی کرده بود.
این تازه داماد جوان هم برای به جا آوردن تقاضای دوستانش مکلف شده است تا لباس زنانه پوشیده و به ازای آهنگ های درخواستی مردم 10 کرون بگیرد.
در فیلم خواهرم با پرداخت 10 کرون تقاضای آهنگی می کند، و تازه داماد تقاضایش را به جا می آورد. در اطراف داماد دوستانش را می بینید که هم به او می خندند و هم او را تشویق می کند.   

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...