۱۳۹۰/۳/۲۳

بدون حضور تو

خیلی تلاش کردیم
تا قاب های خالی روی دیوار زندگی مان را،
با تصویر حضورمان پر کنیم،
ولی نشد.
یا دیوارها کج بودند،
و یا تصویرها ...

اجازه بده همه ی این تصویرها را،
در خیالم قاب گیرم،
بدون حضور تو ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...