۱۳۹۰/۱/۱۵

مسیر آرزوها


در مسیر آرزوها بود که آمدیم و هویت یافتیم.
و در همین مسیر آرزوها گم شدند!
و هویت ها رنگ باختند.
امروز نه آرزوها، یا هویت ها
که لحظه هاست که اعتبار دارد.
و ما که هنوز در گیر این لحظه هاییم!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...