۱۳۸۹/۱۰/۲۴

بر بال عشق


به خود می گویم
در همه حال باید بر بالهای عشق نشست و زندگی را تماشا کرد.
گر چه زخمی،
گر چه غمگین،
فقط پرواز را از این نگاه ست که می شود تجربه کرد.
چرا که در آن
لذتی است که بدون باور آن،
تحمل شکست ها
و بی وفایی ها
میسر نخواهد بود ...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...