۱۳۹۶/۵/۲۴

پسرک و سگش

به این اینمیشن نگاه کنید. 4 دقیقه ست ... قشنگه ....

ه این 

۱ نظر:

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...