۱۳۹۱/۱/۱۴

یک حسی به من می گوید...یک حسی در درونم به من می گوید:
دروازه های دلت را ببند احمق!
و کنار پنجره ی مات دنیایت
بنشین و رهگذران بازیگر را ففط تماشا کن!

گوش می کنم.
اما همان حس دوباره به من می گوید:
حرف نزن لعنتی، دروازه های دهنت را هم ببند و بگیر بخواب!
وقتی همه خوابند.... ...
حالا من خوابم. 

لطفا بیدارم نکنید!
«حتی شما!» 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...