۱۳۹۰/۷/۳

نفرینت نمی کنم

نفرینت نمی کنم.
هرگز.
اما تقصیر من نیست که
باران هیچ خیانتی را نمی شورد.
و باد
آنرا از ذهن دل شکسته پاک نمی کند.

نفرینت نمی کنم،
هرگز.
اما فراموش نکن
تا عمر داری باید زیر چتر
دنبال عشق بگردی،
و از لابلای همین باد و باران،
برای یک جرعه وفا له له بزنی....


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

رضا شاه بخشی از تاریخ ما

آیت الله خلخالی را می بینید که گویا قرار بود رضا شاه را نبش قبر کرده و جسد مومیایی شده ی او را بسوزاند، که موفق نشد  من خشم روحان...